Konference “Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?” (září 2014)

V úterý 30. září se do Brna sjeli pracovníci poboček Úřadu práce z různých krajů České republiky, včetně ředitele Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Mgr. Jana Karmazína a ředitelů několika Krajských poboček ÚP (např. ze Zlína či Karlových Varů), zástupci Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje a dalších sociálních partnerů z regionu na konferenci „Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?“.

Cílem konference bylo za účasti expertů ze švédského Úřadu práce (Arbetsförmedlingen) Torda Stranneforse a Jana Sundqvista a švédských sociálních partnerů prezentovat výsledky projektu OP LZZ  „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ a diskutovat možnosti uplatnění vybraných prvků švédského modelu v ČR.

Švédští partneři nejprve představili švédský model monitorování a prognózování trhu práce, včetně poznatků z diseminace tohoto modelu v jiných evropských zemích, a dále také Barometr profesí jako jeden z příkladů informačního výstupu monitorování a prognózování a jeho využití jak samotnými pracovníky ÚP (např. při poradenství), tak sociálními partnery.

Členové realizačního tým projektu „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu“ pak prezentovali výsledky pilotního šetření možností zavedení švédského modelu na regionálním trhu práce v ČR a představili základní principy a přínosy návrhu inovované metodiky monitorování a prognózování trhu práce v ČR. Diskutovaly se také podmínky  úspěšné realizace metodiky nového monitoringu v systému veřejných služeb zaměstnanosti.

Konference se zúčastnilo 75 pracovníků ÚP či sociálních partnerů, kterým přednášelo 6 zahraničních hostů a 7 členů realizačního týmu projektu.

Úvod
1) Strannefors /  Švédské veřejné služby zaměstnanosti
2) Strannefors-Sundqvist / Švédský model prognózování
3) Sundqvist / Využití informací o TP
4) Vyhlídal-Zelenková / Evaluace pilotního šetření v ČR
5) Vlková / Reflexe šetření jedním z tazatelů
6) Horňáček-Klimplová / Základy návrhu metodiky
7) Winkler / Podmínky úspěšné realizace metodiky monitoringu
8) Pitner / Možnosti monitoringu TP
9) Berglind-Strannefors-Sundqvist / Analýza profesí
10) Danielsson / Region Dalarna
Příklad Employment Barometer Malta