Aktuální výzkum

  • Realizace veřejné zakázky Provedení analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v městě Brně (potřebnost rozvoje sociálních služeb) pro účely získání podkladů pro tvorbu 5. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2017-2019 a pro plánování, síťování a financování sociálních služeb v městě Brně. Více info zde.