Bakalářské praxe VPLZ

Pro bakalářské studenty je požadována praxe v rozsahu minimálně 100 hodin. Studenti mohou volit praxi buď v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů nebo v oblasti veřejné politiky a správy a dle toho si zapisují předmět VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nebo VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu.