Lidé a kontakty

  • Tým CEPRES
  • Externí spolupracovníci na projektech CEPRES
  • Školitelé studentů v organizacích