«

»

Pro
13

Odborná analytická stáž v OHL ŽS – Analýza spokojenosti zaměstnanců

Stavební společnost OHL ŽS, a.s. nabízí odbornou analytickou stáž na téma Analýza spokojenosti zaměstnanců.

Hlavní náplň stáže: příprava a realizace dotazníkového šetření, technické zpracování dat v SPSS, analýza a interpretace dat

Možnost další spolupráce s firmou a na základě výsledků analýzy spokojenosti zaměstnanců  si formulovat téma pro diplomovou práci.

Začátek stáže: Leden 2019

V případě zájmu o stáž pište garantce praxí oboru VPLZ Dr. Zelenkové (ivetkazelenkova@seznam.cz). Při přípravě a zpracování empirického šetření stážistovi/stážistce bude poskytnuta odborná podpora ze strany učitelů předmětů odborných praxí a stáží oboru VPLZ.