«

»

Led
08

Odborná stáž v Nadačním fondu Emil

Nadační fond Emil hledá stážisty, kteří se budou podílet na přípravě a realizaci 7. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Náplň stáže je různorodá, zahrnuje např. nábor a koordinaci dobrovolníků, plánování organizačního zajištění akce, projektový management, PR a správa sociálních sítí. Stačí si vybrat preferovanou oblast činností. Více informací o stáži a kontakty ZDE.

Stáž je svou náplní vhodná pro studenty Veřejné politiky a lidských zdrojů. Za stáž je možno získat i kredity. Bakalářští studenti podle zaměření stáže zapisují předmět VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu nebo VPL 161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů. Magisterští prezenční studenti podle zaměření stáže zapisují předmět VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nebo VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku. Magisterští kombinovaní studenti zapisují předmět VPL822 Odborná analytická praxe. Pro konzultaci náplně stáže a jaký předmět si v návaznosti na to zapsat se obracejte na Mgr. Ivetu Zelenkovou, Ph.D. (143806@mail.muni.cz). Pokud už vykonáváte praxi v jiné organizaci a chtěli byste se účastnit této akce jako dobrovolníci ve dnech konání akce, budou Vám tyto hodiny připočteny k výkonu stávající praxe. S domluvou o uznání se obracejte též na Dr. Zelenkovou.

Zajímavá je ale i pro studenty Sociální práce – je možno hlásit se jako dobrovolník jen na dny konání akce, kdy budete mít možnost být v přímém kontaktu s účastníky. Tyto hodiny strávené dobrovolnictvím ve dny konání akce mohou být studentům sociální práce připočteny k výkonu individuální praxe v jiné organizaci. S domluvou o uznání se obracejte na Mgr. Zdeňku Dohnalovou, Phd. (dohnalova@fss.muni.cz). Pokud jako student sociální práce máte zájem o výkon celé stáže a chcete i kredity, je možno volitelně zapisovat předměty praxí z oboru VPLZ.