«

»

Led
16

Odborná stáž v neziskové organizaci Czechitas

Nezisková organizace Czechitas, zabývající se posílením diverzity a přiváděním nových talentů do světa IT, hledá stážist(k)u.

Kdo jsme:
Pracujeme hlavně se ženami a dětmi, které vzděláváme v rámci letních škol, akademií, workshopů a dlouhodobých kurzů. Jsme sice neziskovou organizací, ale úzce spolupracujeme se světem businessu. Usilujeme o rovné šance všem a o odstranění bariér, které ženám a mladým lidem mohou bránit při rozhodování se o budoucí profesi.

Náplň práce:
- aktivní účast na kariérních workshopech
- networking s účastnicemi projektu Digitální akademie a jejich propojování do praxe (k partnerům Czechitas)
- sběr dat a tvorba statistik ohledně dalšího směřování absolventek akademie
- v případě zájmu se můžeš stát mou pravou rukou, účastnit se pohovorů, business meetingů ohledně náboru a pomáhat mi s umísťováním absolventek Czechitas, nevylučujeme ani rozšíření dalších kompetencí v HR agendě

Ozvi se, pokud jsi:
- komunikativní
- neformální
- ochotná/ý pomáhat druhým v jejich kariérní cestě
- systematická/ý
- máš zájem o dlouhodobou spolupráci
- schopná/ý pracovat cca 10 hodin týdně

Uvítáme, když:
- vypracuješ svou diplomovou/bakalářskou práci na téma: Přínosy rekvalifikačního programu Digitální akademie pro absolventky programu

Místo výkonu stáže: Brno, Praha (hledáme jednoho stážistu do každého města)
Kontakt: adela.pavlunova@czechitas.cz

Pozn: Stáž je vhodná pro bakalářské i magisterské studenty oboru Veřejná politika a lidské zdroje. V případě výkonu stáže v Praze je možné získat stipendium pro studenty vykonávající stáž mimo Brno a mimo místo trvalého bydliště. Bakalářští studenti zapisují předmět VPL 161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů. Magisterští prezenční studenti zapisují předmět VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů. Magisterští kombinovaní studenti zapisují předmět VPL822 Odborná analytická praxe. V případě dotazů ohledně náležitostí jednotlivých předmětů a ohledně stipendia se obracejte na Mgr. Ivetu Zelenkovou, Ph.D. (143806@mail.muni.cz).