«

»

Dub
10

Praxe v Kontaktním adiktologickém centru Vážka Oblastní charity Hodonín

Popis zařízení:

Poskytujeme sociálně preventivní služby uživatelům nelegálních návykových látek, alkoholu a patologickým hráčům, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám, naším posláním je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nelegálních návykových látek, alkoholu a patologickým hráčstvím.

Jsme připraveni věnovat studentům čas, podělit se o své poznatky a zkušenosti, zodpovědět jejich otázky, nabízíme možnost seznámit se s chodem zařízení a zapojit se do poskytování sociálních služeb.

Stáž v našem zařízení si studenti hradí, částka se odvíjí od délky stáže. V případě praxí delších než 3 dny se platí 10,-/h, to znamená 400,- týdně při 8hodinové pracovní době.

V případě zájmu kontaktujte:

PhDr. Táňa Faltisová – vedoucí
Kontaktní adiktologické centrum Vážka
Pančava 56, Hodonín
tel. 518 343 842; mob. 731 428 359

k-centrum@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz