Praxe v zahraničí

Praxe v zahraničí

V případě zájmu studenta je možné absolvovat povinnou praxi v rámci předmětů povinné praxe (SPR113, SPR115, SPR116, SPR117 a SPR467) v zahraniční organizaci.

- Student se musí minimálně semestr před nástupem na praxi (odjezdem do zahraničí)  individuálně domluvit s vyučujícím předmětu praxe, konzultovat výběr poskytovatele praxe. Bez souhlasu vyučujícího není možné zahraniční praxi uznat!

- pro uskutečnění praxe v zahraničí je možné využít dvě cesty:

1. Praktická stáž (Erasmus+, Freemovers, mezifakultní dohody, apod.)

2. Individuální domluva s organizací

  • bez stipendijní podpory
  • je potřeba uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci praxe pro obor SPR v angličtině
  • v případě zájmu se obracejte na Mgr. Anna Krchňavá

Pozorně si také přečtěte informace o uznávání výsledků studia a praxe v zahraničí