Seznam partnerských organizací vhodných pro realizaci odborné praxe studentů předmětu SPP a SPR113

  •  Podrobnější informace o jednotlivých organizacích a stážových pozicích naleznete v katalogu stážových pozic.
Název organizace

Adresa (nemusí se shodovat s adresou ve Smlouvě!)

Kontaktní osoba

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 280/7, 602 00 Brno

www.crsp.cz

Hana Lokosová, Ing. Daniela Mišunová

t.č.: 518 328 815, 731 604 219

hana.lokosova@crsp.cz  daniela.misunova@crsp.cz

Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Michaela

Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 602 00

Gorkého 34, 602 00 Brno

http://brno.charita.cz/sluzby-pro-lidi-s-mp/chranene-bydleni-sv-michaela/

Mgr. Ludmila Pavlišová

t.č.: +420 733 676 797

ludmila.pavlisova@brno.charita.cz

Diakonie ČCE Centrum denních služeb Ovečka  

Hrnčířská 27, Brno 602 00

www.brno.diakonie.cz

Bc. Jitka Navrátilová

tel.: 514 141 445, 730 162 177

chb.brno@diakonie.cz

Hana Prchalová

tel.: 541 248 401

cds.brno@diakonie.cz

Diakonie ČCE Centrum denních služeb LetoviceChráněné bydlení Letovice

Alšova 3, Letovice, 67961

www.brno.diakonie.cz

Erik Novotný

tel. 739 244 873

letovice@diakonie.cz

Domov pro mne

Kounicova 42,602 00 Brno

www.domovpromne.cz

Mgr. Lucie Synáčková

mob.: 608 771 383

lucie.synackova@domovpromne.cz

Domov sv. Alžběty

Nelepeč – Žernůvka, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov

www.dosa.cz

Mgr. Tomáš Laušman

tel: 549 411 526/112

socialni@dosa.cz

Domov pro seniory Foltýnova

Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno – Bystrc

http://www.fol.brno.cz/

Bc. Jana Kubíčková, dpdjanas@volny.cz

Mgr. Monika Čermáková, dpdmonika@volny.cz

tel. 546 220 040, 733 131 396

DROM, romské středisko

Hvězdová 9, 602 00 Brno

www.drom.cz

Mgr. et Bc. Jana Břenková

+ 420 602 784 434

jana.brenkova@drom.cz

FOD Klokánek, Brno

Michalova 4/2586, 628 00 Brno

http://www.klokanekbrno.cz/

https://www.facebook.com/pages/FOD-Klokánek-BRNO/144013575766375

Marcela Bublová, ředitelka zařízení

t. č.: 724 667 726; 544 212 996

marcela.bublova@fod.cz

IQ Roma Servis

Vranovská 846/45, 614 00 Brno

www.iqrs.cz

Mgr. Petra Borovičková

+420 603 844 224

petra.borovickova@iqrs.cz

Magistrát města Brna; Odbor sociální péče
-   Oddělení sociální kurátoři

Křenová 20, 602 00 Brno

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialni-prevence-a-pomoci/

Mgr. Jiří Sejbal

tel.: 544 502 606

sejbal.jiri@brno.cz

Mgr. Sylvie Zavadilová

tel: 544 502 605

zavadilova.sylvie@brno.cz

-    Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé

Celní 3, 601 67 Brno

Mgr. Blažej Ingr

tel.: 543 210 670, 721 879 064

e-mail: BlazejI@seznam.cz

www.socialniprevence.cz

Městská část Brno – střed
-   Odbor sociální a zdravotní

Dominikánská 2, 601 69 Brno

www.stred.brno.cz

Bc. Věra Svobodová (vedoucí odd. SPOD)

tel. 542 526 203

Mgr. Eva Maláčová (vedoucí odboru)

tel. 542 526 200

Městská část Brno – Žabovřesky
-     Odbor sociální péče a školství

Horova 28, 616 00 Brno

www.zabovresky.cz

Jitka Horáková

tel. 549 523 530

horakova@zabovresky.cz

Městská část Brno – Sever
-     Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bratislavská 70, 601 47 Brno

www.sever.brno.cz

Mgr. Veronika Pagáčová

tel. 545 542 258

pagacova.veronika@sever.brno.cz

Naděje Brno 
Dům NadějeBrno -Vinohrady

Velkopavlovická 13, 628 00 Brno

www.nadeje.cz

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

tel. 608 537 532

vedouci.vinohrady.brno@nadeje.cz

Dům pokojného stáří

Ptašínského 316/13, 602 00 Brno

www.nadeje.cz

Bc. Dita Kozáková

tel.: 775 889 697

vedouci.kralovopole.brno@nadeje.cz

ParaCENTRUM FENIX

Netroufalky 787/3, 625 00 Brno

http://www.pcfenix.cz/

Mgr. Eva Vostálová

tel. 739 646 396

vostalova@pcfenix.cz

Pedagogicko psychologická poradna Brno; Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Hybešova 15,602 00 Brno

www.poradenskecentrum.cz

Lolková Jitka, DiS

tel. 548 526 802, 723 252 765

lolkova@pppbrno.cz

Probační a mediační služba ČR

Moravské nám. 2, 602 00 Brno

www.pmscr.cz

Mgr. Vítězslav Klusák

tel. 546 592 161, 737 231 290

vklusak@pms.justice.cz

Ratolest Brno

Třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

www.ratolest.cz

- Nízkoprahový klub Likusák

Kotlanova 10, Brno

http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-likusak

Bc. Barbora Peterková

tel.: 739 661 074

barbora.peterkova@ratolest.cz

- Nízkoprahový klub Pavlač

Vranovská 4, Brno

http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-pavlac

Mgr. Michaela Večerková

tel.: + 420 603 506 510

michaela.vecerkova@ratolest.cz

- Centrum prevence a resocializace

Třída Kpt. Jaroše 7b, Brno

http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/preventivni-programy

Mgr. Anna Krchňavá

tel.: 605 269 688

anna.krchnava@ratolest.cz

- Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi

Třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

http://www.ratolest.cz/nase-prace/rodiny/socialne-aktivizacni-program

Mgr. Adéla Schwarzová

tel: +420 773 838 652

adela.schwarzova@ratolest.cz

Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10, 602 00 Brno

www.pestouni.cz

Bc. Petra Müllerová Krajtlová

tel.: +420  731 440 526

mullerova@pestouni.cz

Společnost Podané ruce

Vídeňská 225/3, 639 00 Brno

www.podaneruce.cz

Centrum prevence

Hapalova 22, 621 00 Brno – Řečkovice

http://prevence.podaneruce.cz/

Bc. Lucie Fráňová

prevence@podaneruce.cz

- Kontaktní centrum ve Znojmě

www.znojmo.podaneruce.cz

Mgr. Zuzana Štvrtňová

tel. +420 777 916 270

stvrtnova@podaneruce.cz

- Kontaktní centrum v Brně

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/kontaktni-centra/kontaktni-centrum-videnska-brno/

Tomáš Nevrkla

kcentrum.br@podaneruce.cz

- NZDM v Blansku

http://pvcklub.podaneruce.cz/

Zuzana Guryčová

Tel.: +420 721 838 077

Poradenské centrum v Brně

http://pcbrno.podaneruce.cz/

Mgr. Adina Kleinová

e-mail: poradenskecentrum@podaneruce.cz

Terénní programy Brno

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenni-programy/terenni-program-brno/

Mgr. Alžběta Stromšíková

tel./Fax: +420 543 210 802

e-mail: stromsikova@podaneruce.cz

- Terénní programy na Blanensku

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenni-programy/viceucelova-drogova-sluzba-na-blanensku/

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.

e-mail: terenbk@podaneruce.cz

Teenchallenge Dětské centrum

Cejl 18, 602 00 Brno

www.dc-brno.cz

Bc. Hana Špácová, DiS.

tel: 731 173 937

email: dcbrno@gmail.com