Seznam organizací doporučených pro praxi studentů katedry SPSP


Pro praxi typu III (skupinovou či komunitní) si studenti volí organizaci sami (může se jednat i o organizaci mimo Brno). Volbu organizace, jež není uvedena v následující tabulce, musí schválit vyučující daného typu praxe.

Název organizace

Adresa (nemusí se shodovat s adresou ve Smlouvě!)

Kontaktní osoba

Praxe III

SKUPINOVÁ

Praxe III

KOMUNITNÍ

NZDM Kornerova Dživipen(Armáda Spásy)

Kornerova 1, 602 00 Brno

http://armadaspasy.cz/pobocky/brno/centrum-socialnich-sluzeb-stankova-brno/komunitni-centrum-dzivipen/

Mgr. Ivana Kudělová

+420 773 770 232

ivana_kudelova@armadaspasy.cz

ano

ano

A Kluby Brno

Křenová 67, 602 00 Brno

www.akluby.cz

Romana Dreslerová

+420 541 247 233

romana.dreslerova@akluby.cz

ano

Referát komunitního plánování a projektů

Koliště 19, 601 67 Brno

https://socialnipece.brno.cz/kontakt/referat-komunitniho-planovani-a-projektu/

Mgr. Radim Janík

+420 542 173 771

kpss@brno.cz

ano

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 280/7, 602 00 Brno

www.crsp.cz

Hana Lokosová, Ing. Daniela Mišunová

+420 518 328 815, +420 731 604 219

hana.lokosova@crsp.cz daniela.misunova@crsp.cz

ano

ano

Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Michaela

Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 602 00

Gorkého 34, 602 00 Brno

http://brno.charita.cz/sluzby-pro-lidi-s-mp/chranene-bydleni-sv-michaela/

Mgr. Ludmila Pavlišová

t.č.: +420 733 676 797

ludmila.pavlisova@brno.charita.cz

ano

výjimečně

Diakonie ČCECentrum denních služeb Ovečka

Hrnčířská 27, Brno 602 00

www.brno.diakonie.cz

Bc. Jitka Navrátilová

tel.: 514 141 445, 730 162 177

chb.brno@diakonie.cz

ano

ano

Hana Prchalová

tel.: 541 248 401

cds.brno@diakonie.cz

Domov pro mne

Kounicova 42,602 00 Brno

www.domovpromne.cz

Mgr. Lucie Synáčková

mob.: 608 771 383

lucie.synackova@domovpromne.cz

ano

DROM, romské středisko

Hvězdová 9, 602 00 Brno

www.drom.cz

Mgr. et Bc. Jana Břenková

+ 420 602 784 434

jana.brenkova@drom.cz

ano

FOD Klokánek, Brno

Michalova 4/2586, 628 00 Brno

http://www.klokanekbrno.cz/

Marcela Bublová, ředitelka zařízení

t. č.: 724 667 726; 544 212 996

marcela.bublova@fod.cz

ano

IQ Roma Servis

Vranovská 846/45, 614 00 Brno

www.iqrs.cz

Petra Borovičková

+420 603 844 224

petra.borovickova@iqrs.cz

ano

ano

Oddělení sociální kurátoři, MMB

Křenová 20, 602 00 Brno

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialni-prevence-a-pomoci/

Mgr. Jiří Sejbal

tel.: 544 502 606

sejbal.jiri@brno.cz

ano

ano

Mgr. Sylvie Zavadilová

tel: 544 502 605

zavadilova.sylvie@brno.cz

Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé; MMB

Celní 3, 601 67 Brno

www.socialniprevence.cz

Mgr. Blažej Ingr

+420 543 210 670, + 420 721 879 064

e-mail: BlazejI@seznam.cz

ano

ano

Pedagogicko psychologická poradna Brno; Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Hybešova 15,602 00 Brno

www.poradenskecentrum.cz

Lolková Jitka, DiS

tel. 548 526 802, 723 252 765

lolkova@pppbrno.cz

ano

ano

Probační a mediační služba ČR

Moravské nám. 2, 602 00 Brno

www.pmscr.cz

Mgr. Vítězslav Klusák

tel. 546 592 161, 737 231 290

vklusak@pms.justice.cz

ano

Ratolest-Nízkoprahový klub Likusák

Kotlanova 10, Brno

http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-likusak

Bc. Barbora Peterková

tel.: 739 661 074

barbora.peterkova@ratolest.cz

ano

ano

Sdružení Filia

Kamenná čtvrť 22, 639 00 Brno

http://www.sdruzenifilia.cz/

Miluše Nechvátalová

+420 543 233 459

sdruzenifilia@ok.cz

ano

ano

Sdružení pěstounských rodin

Anenská 10, 602 00 Brno

www.pestouni.cz

Bc. Petra Müllerová Krajtlová

tel.: +420  731 440 526

mullerova@pestouni.cz

ano

ano

Společnost Podané ruce

Vídeňská 225/3, 639 00 Brno

www.podaneruce.cz

- Centrum prevence

Hapalova 22, 621 00 Brno – Řečkovice

http://prevence.podaneruce.cz/

Bc. Lucie Fráňová

prevence@podaneruce.cz

ano

ano

Poradenské centrum v Brně

http://pcbrno.podaneruce.cz/

Mgr. Adina Kleinová

e-mail: poradenskecentrum@podaneruce.cz

ano

ano

Terénní programy Brno

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenni-programy/terenni-program-brno/

Mgr. Alžběta Stromšíková

tel.: +420 543 210 802

 stromsikova@podaneruce.cz

ano

ano

- Kontaktní centrum v Brně

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/kontaktni-centra/kontaktni-centrum-videnska-brno/

Tomáš Nevrkla

kcentrum.br@podaneruce.cz

ano

ano

- NZDM v Blansku

http://pvcklub.podaneruce.cz/

Zuzana Guryčová

Tel.: +420 721 838 077

ano

ano

- Terapeutická komunita Podcestný mlýn

Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terapeutick-komunita-podcestn-mln/

Bc. Ladislav Holub

+420 777 443 585

komunita@podaneruce.cz

ano

ano

- Kontaktní centrum ve Znojmě

www.znojmo.podaneruce.cz

Mgr. Zuzana Štvrtňová

tel. +420 777 916 270

stvrtnova@podaneruce.cz

ano

ano

- Terénní programy na Blaněnsku

http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenni-programy/viceucelova-drogova-sluzba-na-blanensku/

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.

terenbk@podaneruce.cz

ano

ano

Práh jižní Morava

Tuřanská 12, 620 00 Brno

http://www.prah-brno.cz/

PaedDr. Blanka Veškrnová

+420 539 051 120

info@prah-brno.cz

ano

ano

SOZE

Mostecká 855/5, 614 00 Brno

http://www.soze.cz/

soze@soze.cz

ano

TRIADA – poradenské centrum

Orlí 20, 602 00 Brno

http://www.triada-centrum.cz/

PhDr. Eva Rotreklová

+420 774 409 907

rotreklova@triada-centrum.cz

ano

Trialog – Brno

Colova 17, Brno 616 00

http://trialog-brno.cz/

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

+420 542 221 501

info@trialog-brno.cz

ano

ano

TyfloCentrum Brno

Chaloupkova 3, 612 00 Brno

http://www.centrumpronevidome.cz

+420 515 919 666, +420 774 715 103

info@centrumpronevidome.cz

ano

ano