Současné aktivity

V SOUČASNOSTI REALIZOVANÉ PROJEKTY

  • Realizace veřejné zakázky Provedení analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v městě Brně (potřebnost rozvoje sociálních služeb) pro účely získání podkladů pro tvorbu 5. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2017-2019 a pro plánování, síťování a financování sociálních služeb v městě Brně. více info zde.

V MINULOSTI REALIZOVANÉ PROJEKTY

  • Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu, CZ.1.04/5.1.01/77.00400 ve spolupráci MU Brno se švédským partnerem Arbetsförmedlingen, Stockholm.
  • Inovace předmětů  VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu a VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů v rámci projektu OP VK Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (INZA), CZ.1.07/2.2.00/28.0238.
  • Inovace předmětů  VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů a VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku v rámci projektu OP VK Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (SOVA 21), CZ.1.07/2.2.00/28.0225.
  • Realizace veřejné zakázky Zajištění odborných studií a analýzy pro účely sestavení 3. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015.