«

»

Lis
29

Spolupráce Armády spásy a Katedry SPSP FSS MU

NABÍDKA

Armáda spásy hledá sociálního pracovníka na částečný pracovní úvazek (0,4; od 1.1.2018, více info o pozici zde) a dále nabízí plnohodnotnou praxi (2-3 studenti na pozici asistent sociálního pracovníka, od 1.3.2018, více info o pozici zde) studentům sociální práce FSS MU formou aktivního zapojení do reálného projektu.

Projekt Prevence bezdomovectví od roku 2014 vytváří podmínky pro plnou integraci lidí bez domova prostřednictvím sociální práce v tréninkových bytech v různých částech města Brna. Více o projektu Prevence bezdomovectví: http://armadaspasy.cz/pobocky/brno/centrum-socialnich-sluzeb-stankova-brno/terenni-program-prevence-bezdomovectvi/

MOTIVACE

Projekt ukončování bezdomovectví se rozvíjí a má velký potenciál, Armáda spásy potřebuje vyrovnat disproporci mezi rychle rostoucím počtem tréninkových bytů a pomalu rostoucím počtem pracovníků v přímé péči. Kromě toho stojí o systematickou a dlouhodobou spolupráci s FSS s cílem hledat budoucí perspektivní zaměstnance.