Veřejná politika a lidské zdroje

Rozvoj celkové koncepce odborných praxí na oboru Veřejná politika a lidské zdroje a organizační zajištění těchto praxí byl podpořen projekty Inovace bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (CZ. 1.07/2.2.00/28.0238) a Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (CZ.1.07/2.2.00/28.0225) v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Systém praxí a stáží na katedře je realizován v těsné kooperaci se svým pracovištěm Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES). Hlavní aspirací rozvoje odborných praxí a analytických stáží je dosáhnout systematického propojení nových teoretických poznatků s aktuálními tématy praxe a to zejména v oblasti strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů v soukromém i veřejném sektoru a v oblasti veřejné politiky a správy. Byly vytvořeny výukové materiály pro studenty, byla navázána spolupráce s řadou organizací poskytujících praxe a stáže studentům, v každé z těchto organizací byl určen školitel, který studenta doprovází na praxi v této organizaci. V současné době jsou praxe a stáže realizovány v prezenční formě studia na bakalářském i magisterském stupni.